Kõik olemasolevad hooned peavad olema kantud elektroonilisse ehitisregistrisse. 

Seaduse kohaselt tuleb registri andmed korrastada 2020. aasta 1. jaanuariks!

Hoonete seadustamine

Seaduse kohaselt tuleb ehitisregistri andmed korrastada 2020. aasta 1. jaanuariks. Kui Teie kõik üle 20 m2 ehitusaluse pinnaga ehitised on registris, siis ei ole muretsemiseks põhjust. 


Kui Teil aga on üle 20 m2 ehitusaluse pinnaga ehitisi, mida ehitisregistrisse kantud ei ole või kinnistul paikneval hoonestusel on teostatud ümber- või juurdeehitusi, millel puudub ehitus- või kasutusluba, siis tuleb need hooned tagantjärgi seadustada.


Vajadusel aitame seadustada Teie ehitise – teostame mõõdistused, vormistame puuduvad joonised, korrastame ehitise dokumentatsiooni ja taotleme ehitus- või kasutusloa.

Pakume hoonete seadustamist üle Eesti!

Küsige hoonete seadustamise hinnapakkumist!

Miks valida meid?

Maverick OÜ on tegelenud hoonete seadustamistega üle 12 aasta.  Meie oskused ja kasutusel olev tehnika võimaldab kliendile kiiret, kvaliteetset ja taskukohast teenust. Lühikesed tähtajad ja professionaalne nõustamine on meie tugevused. 

Hoonete seadustamine on vajalik, kui:

  • hoone on ehitatud projektist erinevalt;
  • hoonet on ebaseaduslikult laiendatud;
  • hoone on ebaseaduslikult püstitatud;
  • soovite hoonele panga kasuks hüpoteegi seada;
  • soovite hoonet müüa ja ostja tahab ostu finantseerida pangalaenuga;
  • soovite hoonet kindlustada ja õnnetuse korral kindlustusseltsilt hüvitist saada.


Miks tuleks kiirustada?

Haldusmenetlusest tulenevate sanktsioonide ennetamiseks ja seadusejärgseks hoonestuse dokumentasiooni koostamiseks soovitame tegeleda antud probleemiga aegsasti. Kohalikul omavalitsusel on seadusest tulenev õigus rakendada sunniraha, mille ülemmäär füüsilisele isikule on 10 000 eurot.

MUUD PAKUTAVAD TEENUSED